Exact Audio Copy (EAC)… или как да архивираме музика в lossless формат

 

Exact Audio Copy (EAC) е приложение за Microsoft Windows, което позволява да архивирате музикалните си компакт дискове запазвайки струкурата им, като по този начин се получават идентични копия. В това ръководство ще разгледаме единствено тази функция, както и необходимите настройки за получаване на компресирани с Free Lossless Audio Codec (FLAC) копия на дисковете, без да се губи от качеството. Копията може да се съхранят на твърд диск или друг носител, като по този начин може да просвирвате любимата си музика от компютър или просто да се застраховате от физическа загуба на оригиналния диск.

Последната версия на EAC може да изтеглите от ТУК .

При инсталирането й може да изберете опция да инсталирате едновременно и FLAC, но е препоръчително да изтеглите най-новата му версия отделно.

Може да изтеглите инсталация – “FLAC for Windows with installer” от ТУК

или единствено файловете без инсталатор от ТУК


Конфигуриране на Exact Audio Copy (EAC)


 • 1. При първото стартиране на програмата ще се покаже “Welcome” прозорец с “EAC setup wizard”. Натиснете “Cancel”, защото с него не могат да се направят всички необходими настройки.
 • 2. Започнете като от главното горно меню избере EAC> freedb/Database options (F12). Напишете някакъв имейл адрес, като не е задължително той да е валиден. Чрез freedb EAC сваля описите на дисковете от интернет, без да се налага да се попълват ръчно.
 • 3. От главното меню изберете EAC>EAC Opitons… (F9). Отидете на таб “Tools” и се уверете, че “Activate beginner mode, disable all advanced features” не е избрано:

Важни настройки:
Automatically write status report after extraction: Избрано. (Нужно е за автоматично създаване и запазване на “log” файл, от който се вижда как е протекла операцията по копиране.)
Аppend checksum to status report: Избрано
Останалите настройки са по избор.

 • 4. След това отидете на таб “Extraction”:

Важни настройки:
Fill up missing offset samples with silence: Избрано (Когато се използва офсет корекция (виж по-долу), без устройството да може да препрочита секторите lead-in/lead-out, тази настройка запълва липсващите семпли с тишина за да запази коректната дължина на “трака”).
No use of null samples for CRC calculations: Неизбрано (Тази настройка не влияе върху самите файлове, а определя как ще се калкулират CRC стойностите и оттам – как ще се запишат в “log” файла. Препоръчително е да не се избира с оглед по-лесно сравнение на CRC стойностите между различни EAC “рипове”)
Synchronize between tracks: Избрано (EAC ще синхронизира “трака” с предходния ако няма тишина между тях, така че при преминаването да няма “джитер” артефакти (пукания и щракания))
Delete leading and trailing silent blocks: Неизбрано (Ако тази е настройка е избрана ще се промени структурата на диска и копието няма да е точно.
Error recovery: High (Променяйте на Medium само в краен случай, когато свалянето на диска е наистина невъзможно! Нормално е ако EAC сваля диска много бавно докато прави корекции на грешки.)
Skip track extraction on read or sync errors: Избрано (ако целите да правите единствено перфектни копия).
Останалите настройки са по избор.

 • 5. Tаб “General”:

Настройките тук няма да повлияят на качеството на копиране, но все пак са показани препоръчителни настройки. Препоръчваме да използвате EAC конфигуриран на английски.

 • 6. Tаб “Normalize”:

В никакъв случай Normalize НЕ трябва да е избрано ако искате да направите копие без загуба на качеството!

 • 7. От таб “Filename” се избира как EAC да именува копираните файлове. Ето примерна схема:

 • 8. Пъхнете оригинален диск, като е препоръчително да е максимално запазен и сравнително популярен. Целта е да се покаже следния прозорец за да може да конфигурирате устройството си автоматично:


Ако автоматичната конфигурация не протича успешно, въпреки че въпросният прозорец се показва – рестартирайте компютъра си. Ако прозорецът не се показва или и след рестартиране имате проблем – пробвайте с друг оригинален диск.

 • 9. От главното меню изберете Action>Detect Gaps (F4) за да определите дължината на празнините между отделните “тракове” на диска. “Append Gaps To Previous Track (Default)” трябва да е избрано.

 • 10. От главното меню избере EAC>Drive Opitons… (F10). После таб “Extraction Method”. Изберете задължително Secure modes!!! Натиснете бутон “Detect Read Features” само за да проверете дали устройството Ви поддържа “Acurate Stream”. Останалите настройки попълнете както е показано по-долу, независимо от резултатите от теста! Въпреки че забавя значително скоростта на копиране е изключително важно да е избрано “Drive caches audio data” ако устройството кешира информация, като не може да се разчита на теста на EAC за да се определи това. EAC трябва да чете единствено и само от диска всеки един път – това е нужно за откриване и коригиране на грешките (почти невъзможно е информацията при две прочитания да съвпадне ако тя не е прочетена правилно от диска). Ако обаче информацията е “кеширана”, нищо чудно да съвпадне, дори и грешно прочетена.

 • 11. Преминете на таб “Drive” и натиснете бутона “Autodetect Read Command Now” за да се конфигурира автоматично устройството.
 • 12. На таб “Offset/Speed” опцията “Use read sample offset correction” трябва да е неактивна/сива ако AccurateRip успешно е конфигурирал устройството. За получаването на идентични копия е препоръчително да използвате AccurateRip и да не попълвате ръчно данните, дори и да знаете верните. Другите настройки са показани по-долу:

 • 13. Преминете на таб “Gap Detection”


Gap/Index retrieval method зависи от устройството и трябва да определите кой метод работи коректно за него. Изберете Method A, определете дължината на празнините между отделните “тракове” на диска три пъти (F4) и сравнете дали са идентични. Ако не са – повторете с Method B и ако се наложи – C, докато не намерите метода, с който получавате идентични резултати.
Detection accuracy трябва да е задължително Secure!

Препоръчително е да компресирате файловете с FLAC при самото им копиране от диска. По-долу са отбелязани необходимите настройки:

 • 1. От главното горно меню изберете EAC > EAC Options (F9) > Tools. В случай че се получава проблем при компресиране оставете “Do not open external compressor window” неизбрано.

 • 2. Изберете EAC > Compression Options (F11) >

1) Таб “ID3 Tag”: НИЩО тук НЕ трябва да е избрано! В противен случай .flac файловете може да не могат да се просвирват на някои системи.
2) Таб “External Compression”:
Use external program for compression: Избрано
Parameter passing scheme: “User Defined Encoder”
Use file extension: “.flac”
Program, including path, used for compression: изберете пътя до flac.exe

Additional commandline options: -8 -V -T “ARTIST=%artist%” -T “TITLE=%title%” -T “ALBUM=%albumtitle%” -T “DATE=%year%” -T “TRACKNUMBER=%tracknr%” -T “TOTALTRACKS=%numtracks%” -T “GENRE=%genre%” %source%

Нивото на компресия трябва да е 8. Дадения пример може да използвате ако искате файловете да са “тагнати” правилно още при самото копиране на диска и да не се налага да го правите ръчно впоследствие. В такъв случай се уверете, че описът на диска е коректно попълнен преди самото копиране.
Bitrate: няма значение
Delete WAV after compression: Избрано (ако не го изберете, “.wav” файловете няма да бъдат изтрити след като ги компресирате)
Use CRC check: Избрано
Add ID3 Tag: Неизбрано! (FLAC си има собствени “тагове”)
High quality/low quality: няма значение
Check for external programs return code: Избрано


Копиране


EAC създава файлове, които се различават единствено по разширението си. Силно препоръчително е да конфигурирате Windows да показва всички разширения (може да го направите от Control Panel>Folder Options>View).

 • 1. Пъхнете диска в устройството. 🙂
 • 2. Натиснете F4 (Detect Gaps). Ако първия трак е червен има скрит трак преди пнего! За да направите перфектно копие потърсете помощ от напреднал потребител.
 • 3. Натиснете F3 (Test Gaps On Silence). Уверете се, че първия трак няма “gap” или той е 100% тих. В противен случай също ще Ви трябва помощ.
 • 4. Ако компакт дискът е компилация от различни изпълнителни изберете опцията “Various Artists” на главния прозорец.
 • 5. Проверете и променете при нужда описа на диска.
 • 6. При компилации името на артиста трябва да е отделено с “/” от името на песента (Artist / Title) за да се “тагнат” правилно файловете.
 • 7. Изберете всички “тракове” (Ctrl+a).
 • 8. От главното меню Action > Create CUE Sheet, Multiple WAV Files With Gaps… (Noncompliant). CUE Sheet-а е нужен ако искате да запишете точно копие на оригиналният диск от файловете, които сте свалили. Той показва на записващото устройство как да структурира файловете по същия начин като на оригиналния диск и др. информация.
 • 9. От главното меню Action > Test & Copy Selected Tracks > Compressed (Shift + F6) (Uncompressed изберете ако ще ги компресирате впоследствие, а не чрез EAC.)
 • 10. След завършване на копирането проверете в “log” файла, дали операцията е протекла без грешки.

Копиране на CD-Extra (CD Enhanced)

Някои компакт дискове са “CD Enhanced” или “CD Extra”, т.е. освен аудио имат и секция с друга информация. В такъв случай тя се копира директно на харддиска. Нужно със стандартен текст едитор да се изтрият редовете от “.cue” файла, които се отнасят за нея – обикновено това са последните четири или пет, като първият съдържа “Track XX MODEx/2xxx”

Ако компютърът Ви има SCSI хардуер, и/или вградена CD записвачка, може да Ви потрябва Adaptec’s ASPI – което можете да намерите – ТУК
Ако имате Firewire или USB/USB2 външна записвачка може да Ви потрябва Nero’s ASPI – – което можете да намерите – ТУК (копирайте файла в %SystemRoot%\system32\ или го сложете в директорията на EAC).

Съставил и оформил: hgi

(Благодарности от екипа на AV Guide!)

 Posted by at 23:57