Автор Тема: Калибриране на телевизори - защо и как.  (Прочетена 28544 пъти)

adtomov

 • Гост
Цветови стандарт. Цветово пространство. Палитра. Цветна температура.

Стандартите са, за да се следват. Докато не се измислят нови стандарти. :)
Отговорът на въпроса "Защо трябва да следваме стандартите при цветовъзпроизвеждането на телевизорите и мониторите?", е прост: Защото повечето производители на телевизори и монитори не спазват стандартите за цветовъзпроизвеждане. Тъй като нямат интерес от това. Защо ли? Ами защото ослепителното бяло продава бройки телевизори, в съзвучие с човешката некомпетентност. А защо? Ами защото цветът на праховете за пране, или по-точно на изпраните от тях ризи, е вездесъщ - ослепително бял. Произлизащото от подобни трикове "вдъхновение" от "ярките" и "живи" цветове преследва средностатистическите потребители на телевизори и в известна степен - тези на монитори, докато твърде ограничена, професионална част от потребителите, знаят за какво иде реч.

Ако питате мен, по-важен от цвета на киселото мляко, произведено в Балкана, в абсолютно естествени нехигиенично-технологични условия, за нас, българите, няма. Маслено-жълт отгоре, дълбочината на слоя масло зависи от кравата и от това, дали е "кръщавано" с вода. Произведено с култура от млечно-кисели бактерии lactobacillus bulgaricus и streptococcus thermophilus, в нормално съотношение 1:2 ;D

http://e-vestnik.bg/5850
http://missby.wordpress.com/2009/01/27/7-kiseli-mleka-2/


Всъщност, колко ТОЧНО "бял" е тоя цвят на ризата?

За цветовете, видими с човешко око има стандарт - D65 (Daylight 6500 K)
Стандартизираният светлинен еталон D65 е често използван стандарт за източник на светлина, определен от Международната комисия по осветление (CIE - "Commission Internationale de l'Eclairage" ). Той е опит да се дефинират стандартни условия на осветеност на открито в различни части на света.


http://en.wikipedia.org/wiki/D65

Този стандарт е изграден върху спектър на светлината от Слънцето в безоблачен ден, на обяд, в Западна/Северна Европа (кой знае точно къде), поради което се нарича още "летен излъчвател". Както всеки стандартен светлинен източник, той е представен като таблица на средни спектрофотометрични данни (спектър). Всеки светлинен източник, който има  същото спектрално разпределение на интензитета на излъчване, може да се счита за D65 светлинен източник. В действителност не съществуват други първични източници на светлина отговарящи на стандарта D65, с изключение на Слънцето, а само симулатори. D65 представлява средностатистическата дневна светлина и има среднопретеглена по спектъра цветова температура от около 6500 К (по-точно 6503,6 К).
Определението "цветова температура" характеризира температурата, съответстваща на отделената спектрална енергия от "идеален" излъчвател, който в областта на физиката се нарича "абсолютно черно тяло". Излъчването на "абсолютно черно тяло" се определя единствено от топлинните  процеси, протичащи в него. Като пример може да се посочи Слънцето (6780 К, измерени извън земната атмосфера), лампа с волфрамова жичка (1800-2000 K), инфрачервеното излъчване на човек в абсолютно тъмна стая (310 К).


Скала на "цветовите температури". По-висока температура [К] съответства на "по-хладен" (по-блиъзк до синята област на спектъра) цвят.
http://www.morepc.ru/monitor/crt/display_calibration.html

Стандартът D65 регламентира средната температура на слънчевата повърхност при горепосочените условия, такава, каквато я виждаме от Земята. Ще рече - къмто която са привикнали нашите средства за наблюдение - очите. CIE D65 следва да се използва във всички цветови изчисления, изискващи представител на стандартизирана дневна светлина, освен ако няма някакви специални причини за използване на други светлинни източници. Разлики в спектралното разпределение на относителния интензитет на излъчване на дневната светлина се срещат, особено в ултравиолетовата област на спектъра, в зависимост от сезона, времето на деня и географското местоположение.

Е, след като Слънцето би трябвало да излъчва "бяла" светлина, защо тя е "жълта" гледана от Земята. Демек - защо Слънцето е "жълто" ?
Отговорът е прост: Земната атмосфера. Тя разсейва най-силно лъчите, идващи от Слънцето с дължина на вълната попадаща в ултравиолетовата и във виолетовата област. Но нашето око е слабочувствително към тези дължини на вълните. Затова можем да видим "виолетово" небе само късно вечер или много рано сутрин. Затова и небето, което виждаме всеки ден, е синьо. Защото след виолетовия, идва ред на синия цвят. А към тоя цвят нашето око е вече достатъчно чувствително.

С други думи, като за нас, на Слънцето, при пряко наблюдение, не му остават други цветове в ярък слънчев ден, освен тези, които са включени в стандарта D65, зависещи от филтъра на земната атмосфера. На който филтър са свикнали и нашите очи. Поне по отношение на точката на бялото (среднопретеглената по спектъра цветова температура) - тази на Слънцето, гледано през нашата атмосфера. Съществуват и различни измервания на температурата на Слънцето, но засега не са стандартизирани:)
http://en.wikipedia.org/wiki/Sun

Всички цветове, които виждаме за предметите, са всъщност отразени от съответния предмет фотони, с определена дължина на вълната. Фотони, дошли най-често от слънчевата светлина. Исторически, очите ни са се развили така, че да са чувствителни именно в тази определена област от дължини на вълните на фотоните, която ние наричаме "видим спектър", характерен за Слънцето, във вида, в който достига земната повърхност. Когато виждаме предмет с "бял" цвят, това означава, че съответния предмет отразява целия видим светлинен спектър, идващ от източника на светлина (най-често-Слънцето). Само преди 200 години не е имало други изкуствени източници на светлина, освен огъня. Затова отговорът на въпроса: "Кое е естественото бяло" е: спектърът на Слънцето, такъв, какъвто го виждаме и измерваме от земната повърхност. Тоест - спектърът, определен чрез D65.

Е, те затова си трябва калибриране. За да се напасне цветовъзпроизвеждането на нашия телевизор така, че той да предава естествени цветове на обектите. За нашите очи.
 :)

Цветови модел  наричаме абстрактен математически модел, описващ начина, по който цветовете могат да бъдат представени като набор от числа (обикновено от по три или четири независими параметъра), или още наречени "цветови компоненти" (например RGB и CMYK са цветови модели, съответно примерно за дисплеи и принтери).


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/AdditiveColor.svg/400px-AdditiveColor.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/SubtractiveColor.svg/400px-SubtractiveColor.svg.png


Добавянето на някаква изобразяваща функция (например във вид на n-мерна диаграма) между цветовия модел и някакво отправно (стандартизирано) n- мерно цветово пространство води до "отпечатък" в рамките на отправното цветово пространство. Този "отпечатък" е заключен в геометрична фигура с върхове - координатите на номиналните стойности на параметрите на математичния модел ("главни", "основни" цветове, primaries) и е известен като цветова гама, палитра (gamut), а в комбинация с цветовия модел, определя ново (собствено) цветово подпространство.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Colorspace.png/584px-Colorspace.png

Тримерното цветово пространство CIE XYZ 1931 е един от първите опити за възпроизвеждане на цветово пространство на базата на измервания на човешкото възприемане на цветовете и е основа (отправно, референтно) за почти всички останали цветови пространства. В него осите са цветовете "червен" "зелен"  "син". Тъй като човешкото око има три вида сензори за цвят, които отговарят на различни диапазони от дължина на вълната, пълното изобразяване на всички видими цветове е триизмерна фигура. Обаче, понятието "цвят" може да бъде разделено на две части: яркост и хроматичност. Например, белият цвят е ярък цвят, а сивият цвят се счита за по-слабо ярка версия на същя бял цвят. С други думи, хроматичността на белия и сивия цвят е една и съща, като се различават само по яркост. Следователно, черният цвят, в такова представяне, е бял цвят с нулева яркост.

В тези термини CIE XYZ (RGB) пространството може да бъде математически предефинирано така, че един отделен параметър (най-често означен с "Y")  да е мярка за "яркостта" или "светимостта" на даден цвят. Тогава хроматичността на всеки цвят се определя само от два параметъра (означени с x, y) и в това представяне е независима от яркостта (светимостта) на цвета. Между двете представяния (RGB, xyY) съществува проста и еднозначна линейна трансформация (зависимост).

Математически, x и y са координатите на даден цвят в двумерна (плоска) цветова диаграма (т. нар. CIE диаграма):Диаграмата представя целия диапазон от цветове, които човешкото око може да различи (цветовото пространство на средностатистическо човешко око). Кривата на "чистите цветове" за дължини на вълните от 380 до 700 nm е горната образуваща на диаграмата. Правата линия, свързваща точките 380 nm и 700 nm в долния й край е линията на виолетовите нюанси, свързваща цветовете с малка и голяма дължина на вълната. Тъмната крива линия в центъра представлява хода на цветната температура на "белия" цвят, в зависимост от различните възможни, видими от човешкото око източници на "бяла" светлина. По-точно, източници на "бяла" светлина с различна цветова температура. В дясната част са източници на светлина с по-ниска температура (към червения край на спектъра), а в левия край се разполагат източници, чиято цвтетова температура се приближава към синия край на спектъра.
Координатите на белия цвят (точката на бялото), според стандартния източник на светлина D65, са върху тази крива и са: x=0.3128, y=0.3290.http://en.wikipedia.org/wiki/Color_space
http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?p=115919&sid=7480b671bb3119ca3ae738d42fa2ef3a#115919

REC.709
Това е стандарт за телевизия с висока разрешаваща способност (high-definition television), чиято първа ревизия (редакция) е публикувана през 1990 г. Цветовата му температура на точката на бялото е със същите координати, както и при D65. Координатите на основните цветови компоненти на палитрата му (червен (R), зелен(G), син(B)) в CIE 1931 диаграмата са:
 xR      yR        xG       yG       xB       yB
0.64    0.33    0.30    0.60    0.15    0.06


http://en.wikipedia.org/wiki/Rec._709

За стандарт REC.709 линейната трансформация, задаваща връзката между RGB и xyY подпространствата,  изглежда така:

(X  =  ( 0.412453  0.357580  0.180423     (R
 Y      0.212671  0.715160  0.072169   G
 Z)       0.019334  0.119193  0.950227 )    B)

Средният ред в матрицата дава коефициентите, необходими за да се получи яркостта (светимостта) на цвета. Координатите на всеки от главните цветове (primaries) в xyY представяне (x,y) се получават съгласно формулите:

x=X/(X+Y+Z); y=Y/(X+Y+Z);

приложени за всяка от колонките на матрицата.
За да се получат координатите на точката на бялото, при дадени (еднакви! - (1,1,1)) стойности на R, G и B, чрез матрицата се пресмятат стойностите на X, Y и Z, след което по горните две формули се получават x(white) и y(white).

Повече информация за коефициентите на матрицата (оператора) на преобразуване при други стандарти, както и изобщо за науката на цветовъзпроизвеждането, може да се намери в книги като тази:
http://www.amazon.com/Digital-Video-HDTV-Algorithms-Interfaces/dp/1558607927#reader_1558607927
Линк за изтегляне:
http://rs325.rapidshare.com/files/90326170/digital_video_and_hdtv_-_algorithms_and_interfaces__morgan_kaufmann-2003_.pdf


http://books.google.com/books?id=ra1lcAwgvq4C&pg=RA1-PA206&dq=relative-luminance+100-units&lr=&as_brr=0&ei=lU18R8aTJ4iUtgOskqGeBw&sig=IEWpWLxN_3uSazaqN-6dBkJ3UXM#v=onepage&q=relative-luminance%20100-units&f=false

Стандартът REC.709 играе и ще играе все по-голяма роля в калибрирането на съвременните HD Ready и FullHD телевизори, доколкото все повече потребители ще притежават именно такъв тип телевизори. Самите телевизори започват да притежават все повече възможности за калибриране в потребителското меню. Тъй като светът се движи към цифров сигнал, приет през цифров вход в HD телевизор, като единствен недостатък на стандарта може да се отбележи неговата привързаност към разрядност 8 бита на цвят. Засега нямаме видео-сигнал с разрядност повече от 8 бита на цвят (общо 24 бита за трите основния цвята RGB), въпреки, че вече има стандарти за предаване на видеосигнал с по-висока разрядност. Но такива сигнали ще се появят в близкото бъдеще... ;)

Други определения, свързани с калибрирането

YPbPr
YPbPr е цветово пространство, използвано във видео-електрониката, по-специално във връзка с компонентните видео кабели. YPbPr  е аналогова версия на YCbCr цветовото пространство, двете са математически равностойни, но YPbPr е предназначено за използване в аналогови системи, докато YCbCr е предназначено за цифрово видео.
YPbPr се получава от RGB видео сигнал, чрез трансформация, която разделя сигнала на три компоненти:
    * Y : носи информция за яркостта на картината (черно-бялото изображение), както и синхронизираща информация. Пресмята се от компонентите R,G,B чрез матрицата на преобразуване;
    * Pb носи информация за разликата между синия цвят и яркостта (B − Y);
    * Pr  носи информация за разликата между червения цвят и яркостта (R - Y).

В това представяне, препредаване на сигнал със зелен цвят би било излишно, тъй като информацията за него е следствие (се изчислява) от информацията за яркостта, синия и червения цвят.
Данните за цвета в това представяне могат да бъдат предадени в пълен обем (4:4:4 subsampling) или в редуциран обем - 4:2:2 subsampling (Rec.601), 4:2:0 subsampling (JPEG/JFIF, H.261, MPEG-1, MPEG-2). При намаления обем данни за цвета се разчита на факта, че най-много информация за детайлите носи компонентът Y.
http://en.wikipedia.org/wiki/YPbPr
http://www.equasys.de/colorconversion.html


xvYCC
xvYCC  или още - YCbCr пространство с разширен обхват (също x.v.Color) е цветово пространство, което може да бъдат използвано във видео електрониката -  телевизори, цифрови възпроизвеждащи устройства. То поддържа 1,8 пъти по-голям gamut (палитра) от този на sRGB цветовото пространство.  xvYCC е дефиниран от IEC през октомври 2005 г. и публикуван през януари 2006 г., като IEC 61966-2-4 .
Появата на xvYCC е мотивирана от факта, че съвременните дисплеи и камери имат по-широка цветова гама. Но тези съвременни средства нарушават исторически установеното калибриране, базирано на основните цветове на електронно-лъчевите тръби. Тъй като всичките съществуващи системи за съхранение и предаване на видео данни са базирани също на него и по този начин са ограничени от палитрата на CRT.
xvYCC кодираното видео запазва същите първични цветове и точка на бялото като REC.709 (D65) и използва REC.601 или REC.709 RGB-към-YCC матрица на преобразуване (линейна трансформация) и кодиране. Това му позволява да минава през съществуващите цифрови YCC канали и е съвместим с всички цветове, в рамките на нормалния диапазон.
xvYCC не бива да се бърка с новата функция - Deep Color на HDMI 1.3. Това е отделна функция, която повишава точността на яркостта и информацията за цвета, и е независима от xvYCC.

xvYCC не се поддържа от DVD-Video или Blu-Ray, но се поддържа от запис с висока разделителна способност във формат AVCHD и PlayStation 3.

На практика, какво означава xvYCC за Вашия плоскопанелен телевизор, ако той притежава такива опции (x.v.Color)?
1. Видеопроцесор с разрядност на регистрите повече от 8 бита (10,12 и повече бита);
2. Панел - (матрица+контролер), който може да възпроизведе повече от 2Е8х2Е8х2Е8 = 16777216 цвята, тоест, също с разрядност повече от 8 бита на цвят;
3. Цветово пространство на матрицата - много по-широко от REC.709 - това означава, че геометричната фигура, заключена между номиналните стойности на трите основни цвята в CIE диаграмата на телевизора Ви, измерена с независим прибор, е доста по-площна от стандартния (REC.709) триъгълник.
4.Възможност за разпознаване на x.v. сигнал, ако се появи на някой цифровите входове на телевизора.
:)

http://en.wikipedia.org/wiki/XvYCC
http://en.wikipedia.org/wiki/BT.601


adtomov

 • Гост
Re:Калибриране на телевизори - защо и как.
« Отговор #1 -: Април 25, 2010, 22:50:29 pm »
Принципи на калибрирането на HD телевизори

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Съвременното калибриране на цветопредаването при плоскопанелни (Plasma, LCD и др.) HD телевизори се заключава в 3 основни точки:
1. Калибриране на глобални параметри на картината (контраст, яркост, цветност, острота);
2. Калибриране на цветната температура (скала на сивото (точка на бялото)) според приетия стандарт D65, както и параметъра "гама" на панела;
3. Настройка на главните и вторичните цветове на панела.

ЗАБЕЛЕЖКА: Запишете си на хартия фабричните настройки, които виждате, преди процеса на калибриране, за да можете да си ги възстановите, ако това, което видите, след процеса на калибриране, не Ви харесва.

Съществуват няколко различни ръководства в Интернет за калибриране на телевизори, но тук ще ползвам, тъй като смятам за най-пълни (както ползвам и в реалността), калибровъчния DVD диск на Joe Kane - "Digital video essentials"  и ръководството "GREYSCALE & COLOUR CALIBRATION FOR DUMMIES" от Kal, Editor/Webmaster of www.CurtPalme.com Home Theater.
http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=10457

Нека заглавието не предизвиква негативно отношение, тъй като информацията в това ръководство засега е най-пълната и изчерпателна свободно представена технология за калибриране на телевизори, с помощта на независим измерващ уред - колориметър или (по-сложния и по-скъп) спектрофотометър.

Колориметърът и спектрофотометърът са уреди, чрез които се измерват параметрите "яркост" (luminance) и "цветност" (chromaticity) на светлинния поток, попаднал в сензорите им. В света има няколко широко разпространени уреди за тази цел:
http://www.xrite.com/
Eye-One Display LT
- http://www.curtpalme.com/images/HCFR_item1_2.gif
Eye-One Display 2 - http://www.curtpalme.com/images/HCFR_item1_3.gif
    В България: http://www.creativecenter.bg/?p=44
Eye-One Pro - http://www.curtpalme.com/images/HCFR_item1_4.gif
    В България: http://www.creativecenter.bg/?p=45
Spyder - http://spyder.datacolor.com/product-mc-s3elite.php

Кой е най-подходящ?
Eye-One Display LT и Eye-One Display 2 ползват един и същ датчик, но Eye-One Display 2 е по-скъп, тъй като се доставя със софтуер за обработка на цифрови фотографии, който има опцията за ъпгрейд по Интернет. Eye-One Pro е спектрофотометър и е решение за професионалните калибратори, но е най-скъп. За обикновения потребител, апаратите от серията Eye-One Display2/LT могат да свършат чудесна работа с напълно удовлетворителна точност.
Уредът притежава устройство за неподвижно закрепване към панела и противотежест, която се поставя на кабела на уреда, от задната страна на телевизора.


http://www.curtpalme.com/images/HCFR_flatpanel.jpg

За LCD панели стойността на яркостта при едноцветна картина в различните участъци на панела може да се различава забележимо, затова, по принцип, няма "универсално място" за поставяне на уреда. Затова най-често се избира средата на дисплея, около която се развива действието на екрана.

Другият необходим елемент е диск, с еталонни изображения на скалата на сивото, главните и вторични цветове. Най-подходящи засега са DVD и Blu-Ray дисковете, продукция на Joe Kane:
Blu-Ray: DVE- HD basics - http://www.curtpalme.com/images/HCFR_item2Blu-Ray.gif
DVD: "Digital video essentials" :
http://isohunt.com/torrent_details/93189145/Digital+video+essentials?tab=summary
http://isohunt.com/torrent_details/33040137/Digital+video+essentials?tab=summary
http://isohunt.com/torrent_details/93137777/Digital+video+essentials?tab=summary

И трето, необходим е компютър, (преносим или настолен) с инсталиран софтуер за калибриране, който разпознава и може да работи с уреда (колориметъра, спектрофотометъра), който се използва. В ръководството "GREYSCALE & COLOUR CALIBRATION FOR DUMMIES", което ползвам за онагледяване, се използва софтуер с име "ColorHCFR", който (засега) е със свободно разпространение и може да бъде изтеглен от този сайт:
http://www.homecinema-fr.com/colorimetre/index_en.php
Типичното свързване на колориметъра към компютъра е през USB вход. Драйверите си идват в пакета на уреда.

За извеждане на еталонните изображения на екрана на телевизора е необходим плеър, съответстващ на типа калибрационен диск - DVD или Blu-Ray, свързан (желателно) през цифров изход (HDMI) към Вашия телевизор. Дисковете могат да бъдат възпроизведени и от компютър, който има съответното четящо оптично устройство и (е желателно да) има цифров видео-изход на видеоплатката си - DVI или HDMI, през който да бъде свързан към телевизора.

Еталонните изображения за цветовете и степените на сивото могат да бъдат и компютърно генерирани, с помощта на софтуер за обработка на изображения (Paint Shop Pro, Photoshop и мн. др.) най-добре във формат bitmap (*.BMP), като се има пред вид, че степента на яркост  на всеки от трите цвята (R,G,B) в 8-битово представяне се кодира с число в обхвата 0(0 IRE) - 255 (100 IRE), а смесването на трите цвята с равни числа на кодиране дава сив цвят, чиято степен зависи от числото на кодиране. Например: R:255+G:255+B:255 дава бял цвят, R:0+G:0+B:0 - черен.

ЗАБЕЛЕЖКА: "IRE" е мерна единица, използвана при измерването на композитни видео сигнали. Името й произлиза от инициалите на "Institute of Radio Engineers" - САЩ. 100 IRE определя обхвата от напълно черно до напълно бяло в даден видеосигнал. Стойност 0 IRE съответства на "нулева" стойност на напрежението на сигнала.
Тази единица се използва в стандарта ITU-R BT.470 който дефинира системите PAL, NTSC и SECAM.
http://en.wikipedia.org/wiki/IRE_%28unit%29


Полезни линкове:
http://spyder.datacolor.com/
http://myweb.accessus.net/~090/how2adj.html
http://www.trustedreviews.com/tvs/review/2009/11/26/How-To-Calibrate-Your-HDTV/p1
http://www.ramelectronics.net/Video-calibration.ep
http://www.modernhometheater.com/howto/calibrateHDTV/index.html
http://www.lcdtvbuyingguide.com/lcdtv/lcd-tv-calibration.html
http://elephantav.wordpress.com/technical-articles/display-screen-calibration-is-it-necessary/

Много полезен сайт с богата база данни за калибрационни параметри на различни модели телевизори:
http://www.tweaktv.com/
http://www.tweaktv.com/tweak-my-tv/


Професионален сайт за калибратори с може би най-добрия безплатен (за изтегляне) генератор на калибровъчни изображения (CalMAN HTPC Software Pattern Generator):
http://www.spectracal.com/index.html
http://www.spectracal.com/htpc.htm


Ревюта на колориметри и софтуер за калибриране:
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/coloreyes.htm
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/eye_one_display2.htm
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/spyder3elite.htm
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/lacie_blue-eye.htm
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/lacie_blue-eye_2.htm
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/spyder2express.htm
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/pantone_huey.htmКъм калибрирането на плоскопанелен HD телевизор пристъпваме започвайки с:

НАСТРОЙКА НА ГЛОБАЛНИТЕ ПАРАМЕТРИ

Настройка на яркостта

Настройката "яркост" (brightness) определя нивото на светлинния добив на "черния" цвят на вашия телевизор. С други думи, дефинира нивото му, при което най-тъмните обекти стават видими. Твърде ниска стойност на настройката "яркост" води до "тъмна" картина, със загуба на детайл в тъмните сцени. Твърде висока стойност на настройката води до светла картина, при която черния цвят изглежда "сив".
Най-простият и надежден за Вас начин за сравнително точно настройване на този параметър, е чрез използването на едно специфично еталонно изображение, присъстващо както в Digital Video Essentials (DVD) така и в Digital Video Essentials: HD Basics дискове:


http://www.curtpalme.com/images/HCFR_PLUGE2.jpg

Затъмнете стаята, в която е вашия телевизор. Изключете всички "умни" настройки на контраста на Вашия телевизор, отнасящи се до "динамичен контраст", "Intelligent eye" И ДРУГИ подобни. Заредете това изображение на Вашия телевизор от калибровъчния диск (DVE). Променяйте стойността на настройката "яркост" в потребителското меню, докато лентата с надпис "4% below black" се слее с фона. След това увеличете яркостта с 1 стъпка, така, че същата тази лента да стане едва видима. По този начин ще виждате детайлите и в най-тъмните сцени на Вашия телевизор, без черния цвят да е излишно светъл (сив).
:)
ЗАБЕЛЕЖКА: В редки случаи лентата "4% below black" може да не бъде видима на вашия телевизор. Това означава, че вашата система притежава редуциран (свит) динамичен видеообхват. Да се надяваме, че такива случаи са останали вече в миналото. НО в такъв случай, използвайте лентата "2% above black". Променяйте стойността на настройката "яркост" в потребителското меню, докато тази лента стане едва видима (без да се слива с фона!).
:)


Настройка на контраста

Контрастът (Contrast), като параметър на даден дисплей, представлява отношението на светлинния добив (светимост, яркост) на най-яркия (белия цвят) към това на най-тъмния (черния цвят), които дисплеят е в състояние да възпроизведе.
http://en.wikipedia.org/wiki/Contrast_ratio

За целите калибрирането на плоскопанелни дисплеи, настройката на контраста засяга стойността на параметъра Y на белия цвят в xyY представяне на цветовото пространство. Тоест, светлинния му добив. Картина с нисък контраст би изглеждала "твърде сива", а такава с прекалено висок контраст - с ярки бели цветове (бели петна), но със загуба на детайл в светлите и тъмните участъци. Настройката контраст влияе върху общия светлинен добив от всички основни и вторични цветове едновременно.
Добре известно е желанието на потребителите да се наслаждават на картина с висок контраст, но твърде високия такъв води до влошаване на качествата й. При някои дисплеи, които нямат добра обработка на цветовете, поставянето на контраста на 100% води до силно некоректно цветопредаване. Като ориентировъчна горна граница може да се предложи стойност около 80-85% от максималната стойност за контраста в потребителското меню на телевизора.

За по-точно калибриране на контраста изключете всички "умни" настройки на контраста на Вашия телевизор, отнасящи се до "динамичен контраст", "Intelligent eye" И ДРУГИ подобни.

Обикновеният потребител, който има на разположение компютър свързан към телевизора (желателно посредством цифрова - DVI-HDMI или HDMI-HDMI) връзка, може да използва предназначено специално за целта изображение от CalMAN HTPC Software Pattern Generator, посредством което може да се определи максималната допустима стойност за настройката "контраст" за телевизора:

http://www.spectracal.com/htpc.htm


Заредете изображението "Contrast(9)" на Вашия телевизор, с посочените настройки на CalMAN HTPC Software Pattern Generator. Увеличете настройката "Контраст" на телевизора Ви толкова, че няй-яркия сив правоъгълник (250) да се слее с белия фон между правоъгълниците. След това върнете една или две стъпки назад настройката "Контраст" така, че правоъгълникът "250" да стане отново различим от белия фон. Крайната получена стойност на настройката "контраст", след тези операции, е максимално допустимата за Вашия телевизор.
 :)


За по-точно калибриране на контраста използваме измервателния уред - колориметър или спектрофотометър.
При свързан и инсталиран уред в компютъра, се стартира софтуера за калибриране. Следвайки указанията на софтуера, трябва да се избере типа на уреда, в коя палитра ще се работи (в случая на HD телевизори - REC.709) и откъде се вземат еталонните изображения (калибровъчен диск). Определя се и представянето на цветовото пространство, в което ще се работи - xyY, тъй като, както е пояснено в първия пост, цветовото пространство на телевизора (палитра, gamut) в това представяне се изобразява чрез двумерно подпространство на CIE диаграмата (хроматичност) плюс независим параметър, определящ "светимостта" (яркостта, светлинен добив) на цветовете. След това трябва да се калибрира уреда на тъмно, тоест, да се отчетат "нулевите" му стойности. Накрая уредът и софтуерът са готови за измерване.

На измервания дисплей от калибровъчния диск заредете изображение с напълно бял цвят (100 IRE).

Запуснете уреда в режим на постоянни измервания. В този режим той ще отчита и изобразява стойностите xyY през няколко секунди. В съответния прозорец на софтуера ни интересува стойността на светлинния добив (Y в единици ftL за Америка, Cd/m2 за Европа)
Единицата "foot-lambert" (ftL) произлиза от САЩ. 1 ftL се равнява на 1/pi [Cd/foot2] или 3.4262591 [Cd/m2].
http://en.wikipedia.org/wiki/Foot-lambert


http://www.curtpalme.com/images/HCFR_9.jpg

За плазмени и LCD дисплеи нормалната стойност на параметъра Y трябва да бъде в областта 30-40 ftL или 103 - 140 Cd/m2. Променяйте стойността на контраста в потребителското меню, докато не постигнете стойност на параметъра "Y" в тези граници, която Ви удовлетворява.

След настройването на контраста с уред, проверете отново настройката на яркостта. Ако има нежелано изменение - коригирайте го по гореописания за яркостта начин, след което отново извършете измерване и настройка на контраста. Така, по метода на последователните приближения, ще постигнете приемлив баланс между двете настройки.
 ;D


Настройка на цветността

Настройката на глобалния параметър "цветност" (Color) засяга светлинния добив от всички основни и вторични цветове едновремено. Точната настройка на този параметър, за потребители, които не притежават независим от човешкото око уред за измерване или поне цветните филтри на Joe Kane, е невъзможна, освен, ако приемем, че съответния потребител ще си я извърши на собствена глава, така, че да удовлетвори своите лични изисквания към картината. Такива изисквания, които може да са далеч от стандарта, но удовлетворяват съответния потребител, са напълно приемливи за него, ако са в съгласие с горните 2 настройки за яркост и...  контраст на панела - до 85%.

Ако настройката за цветност се извършва с уред, избираме един от основните цветове (в случая е посочен червен). Настройваме яркостта му, надявайки се, че другите цветове ще се "самокоригират" от само себе си. Ако Вашият телевизор притежава CMS система, то точната настройка на всичките цветове е посочена в поста
http://www.avguide.bg/forum/index.php?topic=156.msg1951#msg1951

За настройка на параметъра "цветност" (както е посочено в референтното ръководство):
- Запуснете уреда в режим на постоянни измервания;
- Изберете и заредете на измервания дисплей изображение с чисто бял цвят (100 IRE);
- Запишете си измерената стойност на параметъра Y (яркост, светимост) за белия цвят (пример):


http://www.curtpalme.com/images/HCFR_Y_reading.jpg

- От калибровъчния диск изберете и заредете на измервания дисплей изображение с чисто червен цвят;
- Променяйте настройката "Цветност" в потребителското меню докато стойността на параметъра Y за червения цвят не достигне 21% от тази за 100% бял цвят (100 IRE). Например, ако стойността на параметъра Y за белия цвят е била 39.012, тогава 21% прави 39.012 x 0.21 = 8.193.
Е, надявайте се, че синия и зеления цвят вече ще бъдат също близко до стандарта.  ;D

Да не забравяме, че такова настройване е първо приближение към целта. По-точна настройка на основните и вторичните цветове е посочена в:
http://www.avguide.bg/forum/index.php?topic=156.msg1951#msg1951
:)


Настройка на "остротата" (sharpness) на панела.

Съществуването на тази настройка е малко трудно да бъде обяснено лесно така, че да бъде оправдано. Тя присъства като глобална настройка във всички съвременни плоскопанелни телевизори. Идеята й е (поне за пред масовата част на потребителите), че подобрява "рязкостта" или с други думи разделителната способност на изображението. Всъщност, ВЪОБЩЕ не върши това. Резолюцията зависи от 2 неща: тази на панела и тази на картината от видеосигнала. Това, което настройката върши, е да направи преходите между полета с различни цветове и степени на сивото в картината да изглеждат по-"резки" за човешкото око (Edge enhancement). Ако си мислите, че поставянето на тази настройка на максимум е най-добрия избор - бъркате сериозно. Тя внася в картината фалшива, несъществуваща първоначално в нея, допълнителна информация (често наричана "артефакти", "шум"), която е нежелателна.
При различните телевизори, стойността по подразбиране на тази настройка може да е или твърде висока, или твърде ниска. Най-добрия случай е, когато не оказва влияние на изображението. Например, в моя телевизор настройката по подразбиране (стойност "0") беше твърде висока и трябваше да бъде дръпната назад до стойност -28, за да изчезнат излишните артефакти от процеса "Edge enhancement".

http://www.videophile.info/Guide_EE/Page_01.htm

За настройване на този параметър в калибровъчните дискове "DVE" се намира следното изображение:


http://www.ramelectronics.net/template-resources/images/RAM/Static/sharpness.jpg

Нежелателно високите стойности на настройката "острота" водят до появата на светли очертания на границата между сивия фон и черните геометрични обекти:


http://www.ramelectronics.net/template-resources/images/RAM/Static/sharpness-high.jpg

Заредете това изображение на вашия телевизор от диска. Променяйте стойността на "остротата" (Sharpness) докато нежеланите светли очертания изчезнат. Ако намалите стойността на настройката след това положение, картината Ви ще започна да изглежда "замазана".

:)

adtomov

 • Гост
Re:Калибриране на телевизори - защо и как.
« Отговор #2 -: Май 03, 2010, 20:59:53 pm »
Принципи на калибрирането на HD телевизори

НАСТРОЙКА (КАЛИБРИРАНЕ) НА СКАЛАТА НА СИВИЯ ЦВЯТ

http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?p=115922#115922

Какво разбираме под калибриране на скалата на сивото и защо е нужно?

Калибрирането на скалата на сивото е действие, чрез което се коригира предаването на степените на сивия цвят от дисплея така, че всяка степен на сивото (бялото), от напълно черен, до напълно бял цвят, да съответства на стандарта D65, тоест да има цветова температура много близка или (по възможност) равна на 6500 K. Това калибриране обезпечава неутрални, "естествени" степени на сивото, в които отсъстват червени, сини или зеленикави оттенъци. Скалата на сивия цвят при всеки телевизор влияе върху цветопредаването на всички останали цветове, затова тя трябва да бъде калибрирана преди настройката на основните и вторичните цветове.

Практическото калибриране на скалата на сивото най-често се извършва с използването на 11 бр. еталонни изображения на скалата на сивото задаващи степени на сивото от 0 IRE (напълно черно) до 100 IRE (бяло) през 10 IRE. Ако приемем, че използвате сравнително коректно калибриран по скала на сивото дисплей, перфектната скала на сивото (0-100 IRE) изглежда по следния начин:


http://www.curtpalme.com/images/HCFR_IRE.jpg

За съжаление, настройките по подразбиране на повечето дисплеи са такива, че имат червеникав оттенък в тъмната (лява) част на скалата и синкав оттенък в светлата (дясна) част:


http://www.curtpalme.com/images/HCFR_IRE2.jpg

За калибриране на скалата на сивото се използват следните (общо 6) настройки:
RGB - LowEnd: Настройката (3 бр. позиции) отговаря за коригиране на яркостта поотделно на червения, зеления и синия цвят ("R", "G" и "B" цветови компоненти на палитрата на дисплея) в тъмния край на скалата на сивото (0-40 IRE). Различните производителите използват различно име за тази настройка - "Cut", "Cutoff", "Offset", "Contrast" и "Bias".

RGB - HighEnd: Настройката (3 бр. позиции) отговаря за коригиране на яркостта поотделно на червения, зеления и синия цвят  ("R", "G" и "B" цветови компоненти на палитрата на дисплея) в светлия край на скалата на сивото (60-100 IRE). Различните производителите използват различно име за тази настройка - "Drive", "Brightness" или "Gain".

За по-старите модели LCD Plasma телевизори, тези настройки бяха достъпни само в сервизното меню. За повечето съвременни (и бъдещи) модели, тези настройки (ще) се намират вече в потребителското меню. Например, те могат да изглеждат така:
 
 
     SV670 серията на Toshiba                                                                     LG 42SL9000

http://i.i.com.com/cnwk.1d/sc/33490604-2-300-DT10.jpg
http://www.hdtvtest.co.uk/image/hdtv/LG-42SL9000/gui.jpg


Тук параметърът "Color temperature" е набор от няколко броя различни предварително зададени от производителя настройки на цветовата температура на дисплея.

Софтуерът и колориметърът трябва да работят в палитра REC.709. Представяне на цветовото пространство - xyY.

Първата стъпка е да се открие такава фабрична настройка на скалата на сивото (при наличие на опция в менюто на телевизора), която е най-близко до стандарта D65. Например, за Toshiba най-често това е степен "2" /("Warm"), за Samsung - "Warm2" и т.н. Избирането на най-близка до стандарта фабрична настройка се прави чрез измерване на скалата на сивото на различните зададени фабрични настройки. За всяка от тях се провеждат измервания на температурата на 11-те еталонни изображения, съгласно методиката на софтуера и се построяват кривите на хода й за 3-те основни цвята, както и общата цветна температура. Последователно се подават на измервания дисплей 11-те степени на сивото (еталонни изображения, от 0 до 100 IRE, през 10), за които се извършват замервания. Резултатът може да бъде такъв:


http://www.curtpalme.com/images/HCFR_RGB_before.jpg

Стандартът, който се преследва (D65), е линията "100%". Ако скалата на сивото е перфектна, то всичките 3 цветни линии в горната част на графиката (зелена, червена, синя) ще се припокриват, наслагвайки се една върху друга и ще лежат върху линията "100%".
Виолетовата линия в долната част на диаграмата (т. нар. "deltaE" графика) числово изразява колко "далече" от идеалната (D65) сива скала е ходът на измерената такава, за 11-те стойности на сивото. Стойности на deltaE под 3 за всичките 8 точки (30-100 IRE ) се считат за достатъчно незабележима разлика от стандарта за човешкото око. Стойности под 2 за тази област - идеална калибровка. Засега правилно калибриране на скалата под 20 IRE не е възможно поради свойствата на дисплеите на пазара, но това не е толкова съществено, тъй като в тази област човешкото око е ниско чувствително.
Ходът на съответстващата цветна температура на горното замерване изглежда така:


http://www.curtpalme.com/images/HCFR_colour_temp_before.jpg

Освен горните две диаграми, в резултат на измерването се получават и:

1.Диаграмата на хода на параметъра "gamma" на панела. Този параметър е реликва от времето на CRT (електронно-лъчевите тръби), но присъства в съвременните плоскопанелни дисплеи, тъй като отговаря за едно от много важните им свойства - възпроизводимост на детайлите в тъмните части на картината, или с други думи - "дълбочината" й. Пълното обяснение на смисъла на този параметър включва съчетание от няколко области на науката, но най-просто може да бъде обяснен по следния начин: Човешкото око притежава нелинейно възприемане на линейната промяна на яркостта на даден източник на светлина. С други думи, този факт означава, че в дадена линейна област от яркост на възпроизвежданата картина изкуствено трябва да се промени яркостта, тъй щото всички детайли в картина, заснета с помощта на сензор (камера) с линейна характеристика по яркост, да бъдат видими за човешкото око. По една случайност, телевизорите с електроннолъчева тръба са имали също нелинейна характеристика на възпродиводимостта на яркостта, която почти точно е компенсирала този естествен недостатък на човешкото око. Следователно, съществува оптимална стойност за този параметър, средностатистическа за човешкото око.
:)
Все още се спори, коя е тази стойност за този параметър (2.2. или 2.5), но засега повечето мнения се обединяват около стойност близка до 2.2.
 
За нашия HDTV твърде висока стойност на "gamma" ще доведе до ярка и контрастна картина, но за сметка на загуба на детайл в тъмните сцени. Твърде ниска стойност на този параметър води до картина с намалена яркост, при която тъмните участъци са твърде светли и цялостната картина изглежда като "измита". В случая на конкретното примерно измерване, твърде високата стойност на този параметър в областта 20-40 IRE води до загуба на детайл в тъмните участъци на картината.


http://www.curtpalme.com/images/HCFR_gamma_before.jpg

Тук бялата линия е референтна (точна, отправна), а синята представя средната "gamma" за измерения дисплей. Вижда се очевидната разлика спрямо общоприетия стандарт. Целта ни е да доведем синята линия до бялата, тоест да настроим панела така, че среднопретеглената "gamma" - синята линия да съвпадне с бялата. По-новите модели телевизори имат средства за това:


http://i.i.com.com/cnwk.1d/sc/33955642-2-440-DT13.jpg

Ако телевизорът Ви има настройка на този параметър в потребителското меню, то той следва да бъде калибриран след това първоначално измерване и определяне на фабрично зададената цветова температура, която е най близко до стандарта. Варирайки стойността на параметъра "gamma", се провеждат отново няколко измервания на скалата на сивото по гореописания начин, докато бялата и синята линия не съвпаднат. След това се продължава с настройката на скалата на сивото.
Ако телевизорът Ви няма настройка на параметъра "gamma", в менюто, то нищо не ви остава, освен да продължите с калибриране на скалата на сивото. Върху хода на параметъра влияят настройките RGB - LowEnd, Brightness (за тъмния край на скалата) и RGB - HighEnd, Contrast (за светлия край на скалата). При правилна калибровка, стойностите на вашата "gamma" ще са близо до 2.2 :)

2. Диаграма на яркостта (светлинен добив - параметърът "Y" в xyY представяне).


http://www.curtpalme.com/images/HCFR_Luminance_before.jpg

Бялата линия е тази, която трябва да се достигне. Жълтата линия е актуалното измерване.

3. CIE диаграма на измерванията


http://www.curtpalme.com/images/HCFR_CIE_before.jpg

Белите кръгчета представляват измервнията за отделните степени на сивото. Вижда се колко далече са от целта - точката на бялото според стандарта. В резултат на калибрирането всички бели кръгчета трябва да се съберат заедно върху 6500-те Келвина (x=0.313, y=0.329).

След като сме определили фабричната настройка на цветната температура на телевизора, която е най-близо до стандарта (Сумата от всички deltaE е минимална), тя се избира и се пристъпва към настройване на скалата на сивия цвят.

Процедурата по настройка на скалата на сивото започва от яркия й край, тъй като промените в параметрите RGB - HighEnd оказват много по-силно влияние върху скалата в тъмната част, отколкото обратното. Запускат се периодични измервания. Колориметърът постоянно ще предава данни в софтуера за стойностите на x, y (хроматичност) и Y (яркост, светимост) през няколко секунди. От калибрационния диск избирате еталонното изображение с яркост 80%IRE (положението на колориметъра трябва да е в белия правоъгълник):


http://www.curtpalme.com/images/HCFR_80IRE_window.jpg

Ще получите стойности за яркостта на отделните цветови компоненти в ярката част на скалата на сивото (пример):


http://www.curtpalme.com/images/HCFR_9.jpg

Променяйки стойностите на 3-те (R,G,B) RGB - HighEnd настройки, следва да докарате стойностите на трите цветови компоненти, които наблюдавате, до 100% (практически, в обхвата 99-101%). Това настройване довежда стойностите на яркия край на скалата на сивото до стандарта. Но влияе и на стойностите в тъмния й край.
След това, от калибрационния диск избирате еталонното изображение с яркост 30%IRE (положението на колориметъра трябва да е в сивия правоъгълник):


http://www.curtpalme.com/images/HCFR_30IRE_window.jpg

Променяйки стойностите на 3-те (R,G,B) RGB - LowEnd настройки, следва да докарате стойностите на трите цветови компоненти, които наблюдавате (RGB levels), до 100% (практически, в обхвата 99-101%). Това настройване довежда стойностите на тъмния край на скалата на сивото до стандарта. Но влияе и на стойностите в яркия й край.

...Както вече сте разбрали, процедурата се повтаря циклично толкова пъти, колкото е необходимо,  ;) защото настройките в единия край на скалата на сивото влияят на настройките в другия  край и обратно.  ;D

Хубавата новина е, че след достатъчно на брой положени усилия, резултатът може да бъде такъв:


http://forum.******.bg/index.php?action=dlattach;topic=41551.0;attach=2606;image

При което всички deltaE стойности над 20 IRE са по-ниски от 3 и CIE диаграма която може да изглежда приблизително така:


http://www.curtpalme.com/images/HCFR_CIE_AFTER_closeup.jpg

Жълтите кръгчета са стойностите на скалта на сивото преди калибриране, белите - след калибриране.

Имате вече стандартизирана скала на сивия цвят? Чудесно. :P Не бързайте да се радвате. За постигане на коректно цветопредаване е необходима и настройка на основните и вторичните цветове - цветовите компоненти в палитрата на панела.
;D

adtomov

 • Гост
Re:Калибриране на телевизори - защо и как.
« Отговор #3 -: Май 03, 2010, 21:02:28 pm »
Принципи на калибрирането на HD телевизори

НАСТРОЙКА НА ОСНОВНИТЕ И ВТОРИЧНИТЕ ЦВЕТОВЕ НА ПАНЕЛА

http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?p=117708#117708

За всяка предварително избрана стандартизирана цветова палитра, спрямо която ще се калибрира телевизора (в случая - REC.709) съществува CIE диаграма, която указва положението (координатите) на стандартизираните главни (R,G,B) и вторични (C: Cyan, Y: Yellow, M: Magenta) цветови компоненти на палитрата:


http://www.curtpalme.com/images/HCFR_CIE_primaries.jpg


http://www.curtpalme.com/images/HCFR_CIE_secondaries.jpg

Особеностите на палитрата (цветовото подпространство, заключено в триъгълника) на Вашия телевизор, АКО отговаря на даден стандарт, са:
1. Отсечките в триъгълника свързващи точките:
Red с Cyan;
Green с Magenta;
Blue с Yellow
имат само една обща пресечна точка
. Точката, определяща среднопретеглената по спектъра цветова температура на стандарта. В нашия случай - стандарт D65.


http://www.curtpalme.com/images/HCFR_CIE_AFTER_pefect.jpg

2. Координатите на вторичните цветове (secondaries) винаги лежат върху страните на триъгълника, заключен между номиналните стойности на цветовите компоненти (основни цветове, primaries).

Калибрирането на коректна скала на сивото ВЪОБЩЕ не гарантира изпълнението на горните 2 условия. С други думи, дори след коректна настройка на скалата на сивото, вашата CIE диаграма може да изглежда така:


http://www.curtpalme.com/images/HCFR_primaries_3.jpg

Или още по-зле...

Това, което следва, е да "преместим" точките (координатите x,y) на цветовете в нашата диаграма, така, че да съвпаднат с тези на референтния REC.709 триъгълник, използвайки настройките за цветност (ако имаме такива) в потребителското меню на телевизора. Най-добре е, ако телевизорът Ви притежава пълна система за настройка на цветовете (Color management system -CMS), която притежава настройки за параметрите : "Тон" (Hue), "Наситеност" (Saturation),  "Яркост" (brightness) всеки от 6-те цвята поотделно (пример):


http://www.hdtvtest.co.uk/image/hdtv/Toshiba-32RV635DB/gui.jpg

Настройката на основните и вторични  цветове включва 2 стъпки:
а) Настройка на светимостта на главните цветове;
б) Настройка на координатите (хроматичността) на главните и вторичните цветове върху диаграмата.

Настройка на светимостта на главните цветове
За конкретната настройка се запускат софтуерът и колориметърът в режим на постоянно измерване.
- На измервания панел пуснете изображение със 100% бял цвят (100 IRE);
- Запишете си измерената стойност на параметъра Y (яркост, светимост) за белия цвят (пример):


http://www.curtpalme.com/images/HCFR_Y_reading.jpg

(Коментар: ако на панела предварително е извършена калибровка на скалата на сивия цвят, то двата параметъра над Y  -  x и y за конкретното измерване би трябвало да са x=0.313, y=0.329 и всички "RGBlevels" да са в интервала 99-101%)

- На измервания панел пуснете еталонно изображение със 100% червен цвят;
- Променяйте стойността на CMS настройката "Brightness" ("Lightness") на червения цвят, докато параметъра Y за червения цвят не достигне 21% от стойността му за белия цвят. Например, ако Y за белия е отчетена 39.012, то 21% ще са 39.012 x 0.21 = 8.193;
- На измервания панел пуснете еталонно изображение със 100% зелен цвят;
- Променяйте стойността на CMS настройката "Brightness" ("Lightness") на зеления цвят, докато параметъра Y за зеления цвят не достигне 71% от стойността му за белия цвят. Например, ако Y за белия е отчетена 39.012, то 71% ще са 39.012 x 0.71 = 27.699.;
- На измервания панел пуснете еталонно изображение със 100% син цвят;
- Променяйте стойността на CMS настройката "Brightness" ("Lightness") на синия цвят, докато параметъра Y за синия цвят не достигне 8% от стойността му за белия цвят. Например, ако Y за белия е отчетена 39.012, то 8% ще са 39.012 x 0.08 = 3.121.;

Защо стойностите за "Y" на отделните цветове са именно 0.71(G), 0.21(R) и 0.08(B) е обяснено кратко по-горе:
http://www.avguide.bg/forum/index.php?topic=156.msg1759#msg1759
и тук:
http://en.wikipedia.org/wiki/Luminance_%28relative%29


Настройка на координатите (хроматичността) на главните и вторичните цветове върху диаграмата

За тази цел се използват настройките за Тон ("Hue") и Наситеност ("Saturation") за всички основни и вторични цветове. В зависимост от стандарта, който се използва, 6-те координати имат следните x/y стойности:  

PAL/SECAM:
Червен: x=0.640 / y=0.330
Зелен: x=0.290 / y=0.600
Син: x=0.150 / y=0.060
Жълт: x=0.417 / y=0.502
Циан: x=0.220 / y=0.329
Магента: x=0.327 / y=0.157

SDTV - REC 601 (NTSC):
Червен: x=0.630 / y=0.340
Зелен: x=0.310 / y=0.595
Син: x=0.155 / y=0.070
Жълт: x=0.421 / y=0.507
Циан: x=0.231 / y=0.326
Магента: x=0.314 / y=0.161

И, "нашия" триъгълник:
HDTV - REC 709:
Червен: x=0.640 / y=0.330
Зелен: x=0.300 / y=0.600
Син: x=0.150 / y=0.060
Жълт: x=0.419 / y=0.505
Циан: x=0.225 / y=0.329
Магента: x=0.321 / y=0.154

За начало на имерването се запускат софтуерът и колориметърът в режим на постоянно измерване.
- На измервания панел пуснете еталонно изображение със 100% червен цвят;
- Променяйте стойностите на CMS настройките Тон ("Hue") и Наситеност ("Saturation") на червения цвят, докато координатите му x,y:


http://www.curtpalme.com/images/HCFR_9.jpg

съвпаднат със стойностите посочени по-горе (за HDTV - REC 709: Червен: x=0.640 / y=0.330)

Повторете горните 2 стъпки и за останалите 5 цвята. - Зелен, Син, Жълт, Циан и Магента. Докато настройвате x/y координатите внимавайте също и за стойността на параметъра Y (яркост, светимост) на съответния цвят. Някои телевизори имат лошо изградена система за настройка на цветовете, затова при тях промяната на координатите може да доведе и до промяна на Y. В такъв случай, независимо от достигнатите точни координати на цветовете, ще имате некоректен светлинен добив за тях, което може да доведе до по-лош резултат за картината, отколкото преди калибровката. Старайте се да пазите предварителната настройка на този параметър, чрез промяна на CMS настройката "Brightness" за цвета. Ако не успявате да запазите все пак стойността му при промяна на координатите, то се върнете на такива координати, при които светимостта на цвета е близка до първоначалната й стойност.

Готово! Сега можете отново да запуснете измерване на главните и вторичните цветове, за да видите как изглежда Вашата CIE диаграма.

...................................
Е, след като настроихте главните и вторичните цветове, дали всичко вече е идеално? Не и преди да проверите отново скалата на сивото, тъй като CMS настройката може да повлияе върху степените на сивото. Извършете отново проверката и при необходимост - настройката на скалата на сивото по описания вече начин. Ако има разлика с по-рано настроената скала, то тя не би трябвало да е значителна. След донастройката на скалата на сивото, отново проверете настройката на главните и вторичните цветове.

 ;D

Както вече сте разбрали, целият процес по калибриране на един HD плоскопанелен телевизор е алгоритъм от главен цикличен процес (настройка на глобалните параметри+настройка на сивата скала+настройка на главните и вторичните цветове) и съществен вътрешен подцикъл: настройка на сивата скала. Главният цикъл се обхожда, преминавайки през всички стъпки толкова пъти, колкото е необходимо, за да се постигне сходимост на резултатите, по метода на последователните приближения. След първото преминаване, всяко следващо засяга първо "Цветност" ("Color") от глобалните настройки, ако яркостта на всички цветове е твърде висока (или ниска), за да се коригира с CMS, или (в краен случай) - "Контраст".

Причината за тези последователни приближения е взимната свързаност и влияние на настройката на скалата на сивото върху възпроизвеждането на главните и вторични цветове и обратно, (много по-слабото) влияние на CMS настройката и глобалните параметри "Цветност" (Color) и "Контраст" (Contrast) върху скалата на сивото.

Изобщо казано - целият процес отнема часове труд, но най-често резултатът си заслужава :)

...............................................................................
Ако крайната обща настройка Ви е правилна, то хем графиките за хода на цветовата температура на степените на скалата на сивото (30-100 IRE) и тези на хода на 3-те основни цвята (в същия диапазон) ще лежaт върху линията 6500К с минимални отклонения deltaE, хем позициите на главните и вторични цветове ще лежат върху стандартния триъгълник, хем гореспоменатите отсечки в триъгълника ще се пресичат върху D65, а светимостта на главните цветове няма да надвишава стандартните стойности.

....................................................................
Постигнахте ли повторяемост на правилните резултати, след многократно обхождане на алгоритъма?
Ако - да, то значи...
С това калибрирането на Вашия плоскопанелен HD телевизор завършва.

Приятно гледане на филми и програми с висока разделителна способност!
;)


mmddmm

 • Гост
Re:Калибриране на телевизори - защо и как.
« Отговор #4 -: Май 14, 2010, 15:06:58 pm »
Здравейте,
Има ли в BG ISF калибратори, искам да си калибрирам телевизора-Pioneer KRP-500A
10x
M

Неактивен popcornhour

 • Публикации: 189
Re:Калибриране на телевизори - защо и как.
« Отговор #5 -: Май 14, 2010, 16:21:04 pm »
Няма в България. Най-близките са в Гърция и Хърватска.

Неактивен hristoslav2

 • Наказан
 • *
 • Публикации: 723
Re:Калибриране на телевизори - защо и как.
« Отговор #6 -: Май 15, 2010, 10:11:50 am »
Тази фирма извършва калибрация на монитори със колориметър- Datacolor Spyder 3 Elite
http://www.retropcmania.com/2009/11/hardwere-calibration-of-lcd-laptop-and.html
Обади им се може да се съгласят да ти калибрират телевизора.

Неактивен hristoslav2

 • Наказан
 • *
 • Публикации: 723
Re:Калибриране на телевизори - защо и как.
« Отговор #7 -: Юли 05, 2010, 18:12:11 pm »
Набор тестови кадри за калибровка
https://www.msu.edu/~samonapa/tv/color1.jpg
https://www.msu.edu/~samonapa/tv/color2.jpg
https://www.msu.edu/~samonapa/tv/color3.jpg
https://www.msu.edu/~samonapa/tv/color4test.jpg


http://www.fotoproekt.ru/profiles/fotoproekt_test.jpg
http://www.demo-world.eu/trailers/high-definition-trailers.php
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/coloreyes.htm

Трябва ви колориметър Eye One Display 2,
и софтуер HCFR, който e безплатен и може да се свали оттук http://www.homecinema-fr.com/colorimetre/index_en.php, и може би най-добрият безплатен генератор на тестови изображения HTPC Software Pattern Generator http://www.spectracal.com/download_HTPC.htmlTV Display Tuning Test Pattern
http://www.tv-perfect.com/

soon

 • Гост
Re:Калибриране на телевизори - защо и как.
« Отговор #8 -: Август 25, 2010, 13:01:14 pm »
Ето Ви най-лесния начин за 100% калибрация на контраст и яркост
(с възможност за получаване на най-добрите видими нива на детайлност в бялото и черното) при вашия HD телевизор.
Пуснете тази картинка (създадена от видео корифеите на Panasonic) и с увеличаване и намаляне на контрастта и яркостта направете да са видими 5-те надписа в ляво (бялото) и дясно (черното). Също е и с цвета. В чернобелия растер по средата не трябва да бие на никакъв цвят.
Успех!

Неактивен lazarus18

 • Administrator
 • *****
 • Публикации: 1604
Re:Калибриране на телевизори - защо и как.
« Отговор #9 -: Август 25, 2010, 13:09:42 pm »
Това е начина да се настрои яркост и контраст, но е добре да се прави с видео клип защото може да има разлика.

soon

 • Гост
Re:Калибриране на телевизори - защо и как.
« Отговор #10 -: Август 25, 2010, 13:30:52 pm »
Отличния резултат е гарантиран дори и без видео. Като се пусне видеото след това се вижда, че настройката е повлияла положително на общата детайлност с точните нива на бялото и черното в картината. Пробвайте!

adtomov

 • Гост
Re:Калибриране на телевизори - защо и как.
« Отговор #11 -: Ноември 21, 2010, 21:40:26 pm »
Какво би могъл взискателният TV-калибратор да си пожелае за Коледа'2010?
Е, те тва:
http://www.kleininstruments.com/k10.html
 ;)

Неактивен bozhidarg

 • Публикации: 125
Re:Калибриране на телевизори - защо и как.
« Отговор #12 -: Ноември 22, 2010, 14:28:44 pm »
За SD сигнал немога да го настроя още и ползвам фабричните,но имам един диск от монитор samsung и в него има програма за калибриране,и като пусна филм от компютъра забелязах страхотно бяло черно и много естествени цветове.Незнаех че телевизора може да изкара такъв образ.Тоя диск е само за crt монитори и lcd тв на самсунг